Visitor Visa para sa UK

Madami na ngayon pumupunta sa ibat ibang bansa, dumarami ang gustong pumunta sa Amerika, Europa, at Asya. Pero maraming nag aalinlangan dahil sa pag aakala na mahirap at komplikado ang pagkuha ng Visa.

Ang Visitor Visa,  ay kinukuha o ginagamit sa mga taong gustong  maglakbay ng ibang bansa para bumisita, dumalaw  at tignan ang kagandahan ng mga tanawin ng nasabing bansa sa maikling panahon, kadalasan sa loob ng anim na buwan. Ang taong napahintulutan ng nasabing Visa ay kailangang sumunod sa polisiya at kailangang makalabas sa nasabing bansa sa epektibidad lamang ng Visa  upang maiwasan ang pagiging iligal.

Di alam ng karamihan na ang kailangan lang ay ang  matukoy ng isang tao ang dahilan ng paglalakbay, at maghanda ng karagdagang  papeles na makakapagpatunay sa iyong rason at dahilan ng paglalakbay. Maaaring mag apply at magsumite ng iyong papeles na tinatawag na “send off”.

Mga iba’t ibang UK Visa:

 • Standard visitor visa
 • Short term study visa
 • Visit to pass through the UK in transit
 • Permitted paid engagement visa
 • Marriage visitor visa
 • Parent of a tier 4 (child) student
 • Visit the UK in a Chinese tour

Pinalitan ng Standard Visitor Visa:

 • Family Visitor visa
 • General Visitor visa
 • Child Visitor visa
 • Business Visitor visa, including visas for academics, doctors and dentists
 • Sports Visitor visa
 • Entertainer Visitor visa
 • Prospective Entrepreneur visa
 • Private Medical Treatment Visitor visa
 • Approved Destination Status (ADS) visa

Ang standard visitor visa,ay ginagamit ng mga gustong mag holiday sa UK, tulad ng business trip, or gusto ang pag bisita ng kaibigan o pamilya.  Hindi pinahintulutan ang pagtatrabaho, maaaring mag aral ngunit kailanganng mag apply at sumite sa ilalim ng rason “ under of academic research”. Maaari ring pumunta sa UK para magpagamot at ito ay sa rason “private medical insurance”.

Sa Visa application na ito maaari at pinahihintulutan ang isang tao na mag tagal hanggang anim na buwan. Ang bayad  nito ay nasa £93, or P6,626. Pwede rin mag apply ng mas mahabang visa at may karagdagang bayan o fee.

Pero kung kailangan ninyo bumisita ng london regularly pwede po mag apply ng ‘Long term standard visitor visa’.

Meron 2 years, 5 years at 10 years. Pag bumisita ka ng London kailangan ninyo umalis after 6 months; tapos pwede bumalik. Marami ng nag apply ng Long term visitor visa, para hindi na kailangan mag apply ulit pagbalik ninyo. Ang 2 years visitor visa ay £350 or P24,336, para sa 5 years £636 or P44,223.46, pero sa 10 years £798 or P55,487.93.

Ang short term study visa ay para sa mga taong nag aaply ng  short course of study or training sa UK.  Habang na sa UK at nasa ilalim ng short term Study Visa, hindi pwedeng mag trabaho, at maaring pahintulutan ng anim o labing isang buwan.

Para sa mga taong pumupunta sa UK dahil sa kanilang “professional expertise” , maaari mag apply under sa ‘permitted paid engagement visa’. Pinahihintulutan ang pag-ta trabaho  ngunit kailangan ay sa linya ng nasabing propesyon.  

Para sa dahilan ng Pagpapakasal  , ang visa na ito ay tinatawag na ‘marriage visitor visa’. Hindi pwedeng mag trabaho pero pinahihintulutan ang pag aaral hanggang  30 days o araw Maaaring tumagal hanggang anim na buwan at ang bayarin ng application is £93, P6,6256.

Para sa may mga anak/ bata sa UK na nag aaral  sa mga ” indepedent fee paying school,” tulad mga university  student. Ang visa na ito ay hanggang anim na buwan. Pwedeng mag apply ng ‘Parent of a tier 4 child visa’.  Hindi maaaring magtrabaho o mag aral.

Sa oras na may kasiguruhan ang dahilan ng pagkuha ng Visa maaaring gamitin ang “standard lay out” na ito:

 • Personal information
 • Passport information
 • Contact details
 • Family details
 • Finances and employment
 • Travel history
 • Travellers under 18 – only needs to be filled in if they are under 18 e.g. children
 • Your visit details
 • Additional information
 • Declaration

Kailangan lang sagutan ang mga kinakailangan na hinihinging mga detalye. Kasama na din yung mnga documente dito. Pag katapos ninyo mg apply, pwede na ibigay yung application sa visa centre.

Nollienne Alparaque 

Email: nollienne@sterling-law.co.uk

Tel. +44 (0) 20 7822 8535

Mob. +44 (0) 0781276 9389

Researched and translated by Francheska Madriaga

UK Immigration Assistance

For expert advice and assistance in relation to your particular immigration case, please contact our immigration lawyers on Tel. +44(0)20 7822 8535, Mobile / Viber: +447463382838, or via our online appointment booking form.