Віза Tier 5

Tier 5 (тимчасовий працівник працівники благодійності). Для людей, які приїжджають для виконання волонтерської (неоплачуваної) роботи у благодійній сфері Великої Британії. Робота повинна бути безпосередньо пов’язана з роботою спонсорської організації.

Tier 5 (тимчасовий працівник релігійні працівники). Для людей, які приїжджають до Великої Британії для виконання проповідницької, пастирської або непастирської роботи або роботи в релігійній сфері, наприклад, в монастирі.

Tier 5 (тимчасовий працівник державні програми обміну). Для людей, що приїжджають до Великої Британії за затвердженими програмами, які спрямовані на обмін знанням, досвідом і передовими практиками, а також на ознайомлення з соціальним та культурним життям Великої Британії. Ця категорія не повинна використовуватися для заповнення вакансій або залучення некваліфікованої робочої сили до Великої Британії.

Tier 5 (тимчасовий працівник міжнародна угода). Для людей, що приїжджають до Великої Британії за контрактом для виконання роботи, передбаченої міжнародним правом. Це включає працівників за Генеральною угодою про торгівлю послугами (ГУТП) і аналогічними угодами, співробітників зарубіжних урядів і міжнародних організацій, а також приватний обслуговуючий персонал в дипломатичних сім’ях.

Tier 5 (програма мобільної молоді). Для молодих людей з Австралії, Канади, Японії, Нової Зеландії, Монако, Республіки Корея і Тайваню, які хочуть приїхати і спробувати пожити у Великій Британії.