ЕЛЕКТРОННІ ЦИФРОВІ ПІДПИСИ (E-SIGNATURES) В АНГЛІЇ ТА УЕЛЬСІ

Відповідно до англійського законодавства поняття підпису є досить гнучким. Намір людини є ключовим фактором при визначенні того, чи укладав він/вона будь-які договори або проводив якісь операції.

Багато платформ електронних підписів можуть надати достатні докази наміру у разі виникнення спорів щодо дійсності договору. Однак не слід покладатися на електронні підписи у всіх випадках. Деякі статутні органи, наприклад, Королівська податково-митна служба (HM Revenue & Customs) та Управління реєстрації прав власності на землю та нерухоме майно (Land Registry), до сих пір не приймають документи, підписані електронно, до того ж, виникають складнощі із засвідченням електронних підписів. Ми рекомендуємо звернутися за консультацією й з’ясувати, чи достатньо електронного підпису у вашому конкретному випадку.

Платформи електронних підписів

Подібні платформи зазвичай дозволяють завантажити документ для підпису у безпечне хмарне сховище. Підписанти отримують доступ до документу через посилання. У деяких випадках доступ можна захистити PIN-кодом.

Під час підписання платформа збирає основну інформацію, таку як адреса електронної пошти підписанта, IP-адреса, дата й час, а також введений PIN-код. Після підписання документ зберігається у форматі PDF (тільки для читання). Ці платформи надають більш високий ступінь контролю й збирають більше доказів наміру підписати документ, ніж стандартні веб-сайти для електронної торгівлі, або ж вставка факсимільної копії/JPEG-зображення рукописного підпису.

Загальне право в Англії та Уельсі

У цілому, не існує встановленого способу укладення договору, однак є деякі законодавчі виключення. Договір не обов’язково повинен бути укладений у письмовій формі до тих пір, поки можна встановити основні його елементи. До них відносять пропозицію, її прийняття, узгоджені умови, зустрічне задоволення й намір бути зв’язаним цим договором.

Що ж стосується свідоцтва про угоду (deed), тут все трохи по-іншому. У цьому випадку повинні бути пропозиція, її прийняття, узгоджені умови, намір бути зв’язаним договором, а також інші особливі формальності. Такі елементи, як пропозиція, прийняття й узгоджені умови – питання швидше суті, а не форми. Зустрічне задоволення – річ або валюта, яка обмінюється за допомогою укладення договору. Воно відноситься до питання факту. При цьому спосіб оформлення не має значення.

Намір бути зв’язаним договором

Загальне право не визначає конкретний тип підпису. Підписання договору або іншої форми угоди – питання наміру. Платформи електронних підписів зазвичай використовують певні формулювання, що допомагають підписантові використовувати особистий підпис для посвідчення договору. Вважається, що ці платформи, а також листування, що є невід’ємним атрибутом оформлення документів, представляють достатні докази наміру підписантів укласти договір.

Особливі формальності свідоцтв про угоду

Існують чотири основні вимоги для укладання подібних свідоцтв:

 • укладання у письмовому вигляді;
 • використання характерних формулювань;
 • дотримання правил вручення (не обов’язково фізичного). Це питання наміру – вручення відбувається за згодою сторін. Механізми вручення електронних свідоцтв не відрізняються від вручення свідоцтв, написаних від руки.
 • оформлення, характерне для всіх подібних свідчень;

Остання вимога регулюється законом та різниться в залежності від сторін-учасниць. Наприклад, стаття 1 (3) Закону 1989 року про право власності (інші положення) (Law of Property (Miscellaneous Provisions) Act 1989) може бути застосована до фізичних осіб; розділ 44 (2) Закону про компанії 2006 року (Companies Act) застосовується до компаній та ТОВ; Постанова про іноземні компанії 2009 року (оформлення документів і реєстрація зборів) (Overseas Companies (Execution of Documents and Registration of Charges) Regulations 2009) – до іноземних компаній; а розділ 74 Закону про право власність 1925 роки (Law of Property Act 1925) – до місцевих органів влади.

Найбільш значна перешкода для простих платформ електронних підписів – виконання вимоги про засвідчення. Згідно Управлінню реєстрації прав власності на землю та нерухоме майно (Land Registry), «електронні підписи не можна засвідчити. Електронний підпис дійсно не може бути фізично засвідчено, як, наприклад, підпис від руки».

Статутне право та звіт правової комісії Англії і Уельсу (Law Commission in England and Wales)

На жаль, жоден законодавчий або прецедентний орган не може підтвердити, що прості електронні підписи можуть використовуватися для оформлення свідоцтв про угоду.

Регламент eIDAS про електронної ідентифікації та трастові послуги для безготівкових операцій на внутрішньому ринку, а також Закон Великобританії про електронні системи зв’язку 2000 року (Electronic Communications Act 2000) дозволяють приймати електронні підписи як доказ, але жоден із законодавчих актів не підтверджує їх юридичну силу. Вони підтверджують, що сертифіковані електронні підписи задовольняють юридичним вимогам так само, як і рукописні підписи. Однак прості платформи електронного підпису не можуть створювати сертифіковані електронні підписи.

У звіті правової комісії Англії та Уельсу сказано:

 • у регламенті eIDAS, внутрішньому законодавстві та прецедентному праві зазначено, що електронний підпис задовольняє юридичним вимогам у тому випадку, якщо можна довести намір;
 • електронний підпис може бути засвідчений. Свідок не може побачити цифрову інформацію, проте він/вона може бачити підписанта, що має намір додати свій підпис у документ.
 • вимога чинного законодавства про те, що свідоцтво має бути підписане «у присутності свідка» означає фізичну присутність цього свідка;
 • вимога про те, що свідоцтво має бути вручено, не виключає електронне оформлення цього свідоцтва.

Ризики використання простих платформ електронних підписів

Існує три основні ризики використання простих платформ електронних підписів для укладення договорів та оформлення свідоцтв:

 • контрагент або третя сторона може заявити про відсутність договору, оскільки електронний підпис не є коректним способом укладання договору;
 • контрагент або третя сторона може заявити, що проста платформа електронних підписів не може відповідати вимогам до оформлення свідоцтв про угоду;
 • контрагент може стверджувати, що насправді він не підписував договір й що хтось інший поставив підпис обманним шляхом, без дозволу або помилково;

Валідність електронного підпису

Є декілька прецедентів укладення договорів за допомогою електронної пошти. Машинописний підпис у електронному документі був визнаний достатнім для дотримання законодавчої вимоги про те, що договір повинен бути укладений у письмовій формі та підписаний, відповідно, ризик того, що суд визнає платформу електронних підписів нездатною оформити договір, зводиться до мінімуму. Важливим є лише намір сторін. Його може підтвердити типовим процесом електронного підписання та діями, що йому передують, у тому числі узгодження умов та зустрічного задоволення із зазначенням того, що договір буде відправлений на підписання у електронному вигляді.

Валідність для свідоцтв про угоду

Звіт правової комісії Англії та Уельсу спростовує ідею про те, що подібні свідоцтва не можна оформлювати за допомогою простих платформ електронних підписів. Більш того, компанії та ТОВ можуть оформлювати свідоцтва про угоду без участі свідків: якщо підписи ставлять два уповноважених представника, наприклад, два директори. У цьому випадку суд, швидше за все, вважатиме електронні підписи валідними (проте не варто забувати й про докладний аудиторський звіт, який підтверджує наявність пропозиції, факту її прийняття, узгоджених умов, наміру та форми вручення).

Шахрайство, повноваження, помилка

Якщо електронна пошта підписанта була скомпрометована, договір міг бути підписаний необхідною особою, яка насправді не ставила жодного підпису. Наявність документів на паперовому носії дає шанс звірити підпис із верифікованим підписом підписанта.

Що ж стосується повноважень, тут слід дотримуватися тих же правил, що й для підписів від руки: слід провести спеціальне розслідування щодо наявності у підписанта відповідних повноважень.

Випадки, коли прості електронні підписи можуть вважатися невалідними

До певних обставин, які варто уважно вивчити, перш ніж ставити електронні підписи, відносяться:

 • підписання документів, що підлягають реєстрації в Управлінні реєстрації прав власності на землю та нерухоме майно або HMRC (використання простих електронних підписів у цьому випадку забороняється, оскільки вони не відповідають вимогам законодавства або політики щодо документів, що підлягають реєстрації у цих органах);
 • оформлення урочистих заяв про істинність показань (згідно із правовою комісією, «заявник, як і раніше, повинен фізично бути присутнім перед адвокатом або комісаром по приведенню до присяги під час оформлення урочистих заяв»);
 • оформлення документів іноземними компаніями (існує ризик, що компанія може не бути у правовому відношенні здатною оформляти документи за допомогою електронних підписів);
 • існування копії документа у письмовому вигляді;

Зв’язатись із нами:

contact@sterling-law.co.uk

07 305 966 531