ДОВГОСТРОКОВЕ ПЕРЕВЕДЕННЯ СПІВРОБІТНИКІВ

депортации

Категорії

Які категорії віз найчастіше використовуються компаніями для переведення кваліфікованого персоналу?

Найбільш популярна категорія – Tier 2 (Skilled Workers) (Кваліфіковані працівники). Підкатегорія Tier 2 (General) (Загальна) полегшує процес найму нових працівників та переїзду співробітників, що отримали постійну роботу у компанії на території Великобританії, яку не зможуть виконувати місцеві жителі. Підкатегорія Tier 2 (ICT) (Внутрішньокорпоративне переведення) дозволяє компанії, за умови, що вона є багатонаціональною, тимчасово переводити своїх співробітників до філії у Сполученому Королівстві. Підкатегорія Tier 2 (ICT), у свою чергу, підрозділяється на: Long-term Staff (співробітників, переведенніх на тривалий термін) та Graduate Trainee (стажерів), в залежності від потреб бізнесу.

Процедура

Якою є процедура отримання дозволу на роботу? На якому етапі можна почати працювати?

Категорія Tier 2 – основна категорія, що використовується британськими компаніями для найму кваліфікованих працівників, що не є громадянами ЄЕЗ. Для того, щоб спонсорувати приватну особу за категорією Tier 2, роботодавець повинен для початку звернутися до Home Office (Міністерства внутрішніх справ) й отримати ліцензію спонсора Tier 2. Home Office є урядовим департаментом Великобританії, який розглядає усі імміграційні заявки. Після отримання такої ліцензії роботодавець зможе видавати сертифікати спонсорства кваліфікованим співробітникам-мігрантам за умови, що вони відповідають конкретним критеріям. Вони, у свою чергу, повинні подати заявку на отримання дозволу на в’їзд (якщо заявка подається за межами Великобританії) або посвідки на проживання (якщо заявка подається на території Великобританії), щоб отримати необхідний імміграційний дозвіл на роботу у Сполученому Королівстві. Всі ці кроки слід зробити до початку трудової діяльності на території країни. Зверніть увагу, що на заявників, які подають заявки за межами Великобританії, зазвичай поширюється місячна квота (також відома як обмежений сертифікат спонсорства).

Період перебування у країні

Які максимальні (й мінімальні) терміни перебування у Великобританії згідно із основними категоріями для переведення співробітників?

Home Office не визначає мінімальний термін перебування у країні. Максимальна тривалість візи найбільш популярних підкатегорій Tier 2 становить п’ять років. Цей термін може бути продовжений до дев’яти років для співробітників, які заробляють від 120 000 фунтів стерлінгів на рік у підкатегорії Tier 2 (ICT), й до шести років для тих, хто використовує Tier 2 (General). Тривалість посвідки на проживання варіюється в залежності від обраної категорії.

Час на обробку заявки

Скільки часу зазвичай займає обробка заявок за основними категоріями?

Час обробки заявок на візу Tier 2 залежить від ряду факторів, у тому числі обраної підкатегорії, країни, у якій заявник знаходиться, складності конкретного випадку й наявності супровідних документів. Стандартний час обробки із моменту подачі заявки до отримання візи становить приблизно від 2 до 12 тижнів.

Деякі країни (наприклад, Сполучені Штати Америки) підпадають під пріоритетне обслуговування: найчастіше заявки обробляються упродовж приблизно п’яти робочих днів із моменту отримання документів з-за кордону за допомогою дипломатичної пошти Великобританії. Зверніть увагу, що цей період не включає у себе час, витрачений на підготовку заявки. Наявність пріоритетного обслуговування залежить від країни та обраної категорії. У минулому році Home Office розширив пріоритетне обслуговування за допомогою своїх комерційних партнерів, що дозволило включити більш широкий спектр пакетів пріоритетних послуг у деяких юрисдикціях.

Допомога для персоналу

Чи необхідні співробітникам будь-яка допомога або пільги для отримання дозволу на роботу?

Роботодавцям не обов’язково надавати своїм працівникам будь-яку допомогу або пільги для отримання ними дозволу на імміграцію. Однак при подачі заявок на візу Tier 2 роботодавець може підтвердити, що він надаватиме працівникові підтримку й житло упродовж першого місяця роботи. Якщо ж роботодавець не зробить цього, то сам працівник повинен буде надати до Home Office докази наявності необхідних сум (виписки із банківського рахунку) для задоволення цієї вимоги.

Критерії оцінки

Чи існують певні об’єктивні критерії оцінки для імміграційних органів або ж вони діють на свій розсуд?

Найбільш популярна категорія Tier 2 є частиною бальної системи. Існує ряд об’єктивних критеріїв оцінки, а це значить, що всі заявки, подані у цій категорії, повинні відповідати заданим критеріям, при цьому свобода розсуду не передбачена. Однак, у виняткових випадках, можливе схвалення заявок, що виходять за рамки Імміграційних правил Великої Британії.

Приватні особи та інвестори із високим рівнем доходу

Чи існує спеціальний маршрут для заможних приватних осіб або інвесторів?

Інвестори можуть подати заявку на отримання недавно введених віз Innovator (Новатор) та Start-Up (Старт-ап). Категорія віз Innovator замінила категорію Tier 1 (Entrepreneur) (Підприємець). Вона призначена для приватних осіб, що бажають інвестувати у Великобританію шляхом створення, прийняття керівництва й активної участі в управлінні бізнесом. При цьому, на додаток до інших обов’язкових кваліфікаційних критеріїв, приватна особа повинна мати не менше 50 000 фунтів стерлінгів у інвестиційних фондах для створення нового бізнесу. Однак, якщо бізнес уже створений й був схвалений для попередньої візи, остання вимога нівелюється.

Категорія віз Start-up замінила категорію Tier 1 (Graduate Entrepreneur) (Молодий підприємець) ще 29 березня 2019 року. Громадяни країн, що не входять до ЄЕЗ, можуть подати заявку на отримання Start-up візи у тому випадку, якщо вони бажають відкрити бізнес у Великобританії. При цьому їм необхідно відповідати усім встановленим критеріям прийнятності. Не варто забувати й про схвалення уповноваженим органом. Приватні особи не можуть подати заявку на отримання Start-up візи із метою приєднатися або інвестувати у вже існуючий бізнес.

Категорія Tier 1 (Investor) призначена для заможних людей, які бажають зробити значні фінансові вкладення у Великобританії. Окрім інших обов’язкових критеріїв приватні особи повинні мати можливість інвестувати мінімум 2 млн. фунтів стерлінгів. Імміграційні правила Великобританії містять детальні вимоги, що стосуються характеру інвестицій та критеріїв для отримання права на участь; у березні 2019 року правила дещо посилилися.

Чи існує спеціальний маршрут (у тому числі прискорений) для заможних приватних осіб, що дозволяє отримати дозвіл на проживання?

Згідно категорії Tier 1 (Investor) приватні особи набувають право на отримання статусу осілості у Великобританії у тому випадку, якщо вони проживають на території країни упродовж двох, трьох або п’яти років із достатніми активами та інвестиціями. Період проживання залежить від рівня інвестицій, які можуть бути як грошовими коштами, так й активами та кредитом. Прискорити отримання статусу осілості можна шляхом інвестування 5 мільйонів фунтів стерлінгів (вже через три роки) або 10 мільйонів фунтів стерлінгів (вже через два роки). Заявники повинні інвестувати усю відповідну суму в акції та облігації уряду Великобританії або акції торгових компаній Великобританії.

Віза Innovator не передбачає отримання статусу осілості. А ось із візою Start-up ви можете отримати статус осілості через п’ять років за умови дотримання обов’язкових критеріїв відповідності.

У відповідно до маршруту Tier 2 (General), особи, які заробляють більше 159 600 фунтів стерлінгів, звільняються від річного ліміту на видачу сертифікатів спонсорства, й роботодавцю не потрібно проводити resident labour market test (аналіз місцевого ринку праці). Слід зазначити, що особам, які мають візу Tier 2 (General) упродовж 12 місяців, й бажають подати заявку на отримання візи Tier 2 за межами Великобританії після закінчення терміну дії попередньої візи, можливо, доведеться провести рік за межами Великобританії. Лише після цього вони зможуть повторно подати заявку у категорії Tier 2. Однак якщо вони заробляють більше 159 600 фунтів стерлінгів, вони будуть звільнені від цієї вимоги.

Висококваліфіковані фахівці

Чи існує спеціальний маршрут для висококваліфікованих фахівців?

Підкатегорія Tier 1 (Exceptional Talent) (Обдарована особистість) призначена для мігрантів-негромадян ЄЕЗ, визнаних фахівцями або особами, які мають великий потенціал у галузі науки та мистецтва на міжнародному рівні. Підкатегорія обмежена 2000 позитивними заявками на рік. Ця кількість розділена між п’ятьма компетентними органами: Royal Society (natural sciences and medical science research) (Королівським товариством (дослідження у галузі природничих та медичних наук)), Arts Council England (Художньою радою Англії), British Academy (humanities and social sciences (Британською академією (гуманітарних і соціальних наук)), Royal Academy of Engineering and Tech City UK (Королівською інженерною академією наук Великобританії). Однак слід пам’ятати, що після схвалення цим органом заявник не отримає візу автоматично, оскільки існують додаткові обов’язкові критерії.

Походження

Чи існує спеціальний маршрут, пов’язаний із історичним походженням?

Іноземні громадяни можуть подати заявку на отримання Ancestry visa (візи за походженням), при цьому їм слід відповідати певним критеріям прийнятності. Один із ключових критеріїв полягає у тому, що заявник повинен довести, що його/її бабуся/дідусь народилася(вся):

  • у Великобританії, включаючи Нормандські острови та острів Мен;
  • до 31 березня 1922 року у нинішньої Ірландії; або ж
  • на зареєстрованому у Великобританії судні або літаку.

Іноземний громадянин-заявник може вказувати на своє походження, якщо сам заявник або його батьки були усиновлені або народилися у шлюбі або поза шлюбом на території Великобританії. Однак, походження не застосовне до прийомних батьків. Заявник повинен відповідати усім критеріям прийнятності. Для початку схвалений заявник отримає дозвіл на в’їзд терміном на п’ять років. Існує можливість продовження візи за походженням й подачі заявки на отримання дозволу на постійне проживання (за умови дотримання усіх критеріїв прийнятності).

Іноземні громадяни також можуть мати право на отримання британського громадянства у тому випадку, якщо один із їхніх батьків є громадянином/громадянкою Британії. Однак це право надається не автоматично, а внаслідок розгляду конкретних обставин заявника (наприклад, місця та часу народження заявника, а також конкретних обставин одного із батьків або обох батьків).

Мінімальна заробітна плата

Чи існує поріг мінімальної зарплати у основних категоріях для внутрішньокорпоративних переведень?

Так, для підкатегорії Tier 2 (ICT) встановлені мінімальні порогові значення заробітної плати. Вони варіюються в залежності від таких факторів, як тривалість перебування у Великобританії, тип посади мігранта-не громадянина ЄЕЗ, й обраної підкатегорії (як правило, це 41 500 фунтів стерлінгів для Long-term Staff та 23 000 фунтів стерлінгів для Graduate Trainee). Home Office публікує звід правил, у якому вказані мінімальні вимоги до зарплати для конкретної посади, а також мінімальні вимоги для категорій віз. Роботодавець повинен ознайомитися із відповідною вимогою до мінімальної заробітної плати працівника. Для цього слід скористатися спеціальним кодом професій, що найближче відповідає виконуваній роботі. Якщо особа працює у Великобританії менше 12 місяців, сума буде оцінюватися пропорційно річному доходу.

Resident labour market test (аналіз місцевого ринку праці)

Чи застосовується система квот або аналіз місцевого ринку праці?

Так, система квот застосовується до громадян країн, що не входять до ЄЕЗ, спонсорованих згідно підкатегорії Tier 2 (General). Квота (річний ліміт) може бути застосована по відношенню до мігрантів, які відправляють заявку на отримання візи з-за кордону й які отримують менше 159 600 фунтів стерлінгів, або ж тих, хто подає заявку на території Великобританії, але переходить із категорії Tier 4 (Partner). Поточний ліміт становить 20 700. Існує також обмеження у 2000 місць на рік для осіб, які подають заявки у категорії Tier 1 (Exceptional Talent).

Від роботодавців також вимагають проведення аналізу місцевого ринку праці (шляхом розміщення рекламних оголошень) для категорії Tier 2 (General) (проте існує й перелік посад, які підпадають під виключення із цього правила). Роботодавці повинні довести, що вони належним чином рекламували вакансію на місцевому ринку праці упродовж як мінімум 28 днів й як мінімум двома різними способами, й все ж не змогли знайти необхідного працівника. Спосіб рекламування вакансії залежить від ставки посади.

Дефіцитні професії

Чи існує спеціальний маршрут для дефіцитних професій?

У Великобританії існує Shortage Occupation List (Перелік дефіцитних професій (SOL)): єдиний перелік для всієї Великобританії й додатковий окремий перелік для Шотландії. У травні 2019, після тривалого періоду консультацій, Migration Advisory Committee (Консультативний комітет із міграційної політики, (MAC)) переглянув даний перелік й вніс відповідні рекомендації щодо його зміни, що відображають потреби ринку праці Великобританії на даний момент. Рекомендації передбачають розширення SOL із приблизно 1 відсотка робочих місць до приблизно 9 відсотків й включають збільшення кількості професій у галузі охорони здоров’я, інформаційних технологій йінших областях науки, техніки, інженерної справи та математики.

Посади, зазначені у SOL, надають роботодавцям ряд переваг у разі спонсорування громадян, що не входять до ЄЕЗ, у категорії Tier 2 (General). Наприклад, роботодавець звільняється від обов’язку проводити аналіз місцевого ринку праці, також не застосовується поріг мінімального доходу.

Слід, однак, відзначити, що на цей момент це всього лише рекомендації. Home Office повинен буде прийняти ці рекомендації й впровадити їх, перш ніж вони набудуть чинності.

Інші критерії прийнятності

Чи існують які-небудь інші критерії прийнятності для отримання дозволу на роботу?

Граничний рівень навичок для працевлаштування за категорією Tier 2 згідно Regulated Qualifications Framework (Системи професійних навичок) – рівень 6 або вище. Перед переведенням приватні особи, які подають заявку у підкатегорії Tier 2 (ICT: Long-term Staff) й заробляють менше 73 900 фунтів стерлінгів, повинні пропрацювати у компанії не менше 12 місяців. Що ж стосується підкатегорії Tier 2 (ICT: Graduate Trainee), приватна особа повинна пропрацювати у компанії не менше трьох місяців.

Заявники у підкатегорії Tier 2 (General) повинні продемонструвати достатній рівень знання англійської мови. Особи, які подають заявки в обох категоріях, повинні довести наявність достатньої суми грошей для забезпечення себе й осіб на утриманні упродовж першого місяця (без використання державної допомоги). Роботодавці також мають право затвердити цю вимогу для усіх мігрантів категорії Tier 2.

Сторонні підрядники

Яким є процес отримання дозволу на роботу для сторонніх підрядників?

Сторонній підрядник може працювати на території іншої компанії за умови наявності відповідного договору, що дозволяє виконувати конкретні роботи. Спонсоруюча компанія повинна нести повну відповідальність та контролювати обов’язки, функції й результати роботи підрядника під час роботи на території іншої компанії-клієнта.

Якщо обов’язки або відповідальність підрядника виходять за рамки договору між компанією-клієнтом й компанією-спонсором, підряднику може знадобитися спонсорування безпосередньо компанією-клієнтом.

Визнання іноземних дипломів

Чи існує оцінка відповідності або визнання професійних навичок й дипломів для отримання імміграційного дозволу?

Приватним особам більше не потрібно отримувати бали за кваліфікацію у категорії Tier 2. Проте, спонсори повинні бути в змозі довести, що спонсоровані особи мають кваліфікацію, що відповідає їх посаді у Великобританії. Можливо, заявникам все ж доведеться скористатися свом дипломом, щоб підтвердити певний рівень знання англійської мови.

Окрім того, особам, які переходять із підкатегорії Tier 4 (Student/General) у підкатегорію Tier 2 (General) на території Сполученого Королівства, необхідно буде довести факт отримання диплому (винятком є ​​PhD).

Особи, які подають заявки на отримання віз Innovator або Start-up повинні отримати схвалення відповідного компетентного органу, призначеного Home Office. Кожен із компетентних органів пред’являє власні вимоги із урахуванням кваліфікації, навичок, досвіду роботи й потенційного вкладу у Великобританію.

 

Зв’язатись із нами:

contact@sterling-law.co.uk

07 305 966 531

Отримайте знижку 50% на консультацію із нашим юристом через Telmie. Зареєструйтеся вже зараз.