Мітки: електронні гроші

ПРОБЛЕМИ КРИПТОАКТИВІВ: ІНВЕСТИЦІЙНІ ТА КОРИСНІ ТОКЕНИ

Інтерес до криптоактивів з боку звичайних громадян, ринків, урядів й регулюючих органів по всьому світу не перестає рости. Варто відзначити, що токени (Token) є досить складною областю навіть для підприємств та приватних осіб, які працюють у цій сфері.

Відповідно до інструкції Інспекції з контролю за діяльністю фінансових організацій (FCA) на даний момент виділяють три типи токенів:

  1. Розмінні токени (Exchange tokens): не випускаються або не підтримуються центральним органом й використовуються як засіб обміну, як правило, поза сферою регулювання FCA.
  2. Інвестиційні токени (Security tokens): токени із певними характеристиками; класифікуються як Конкретна інвестиція у якості депозитарного або боргового інструменту; входять у сферу регулювання FCA
  3. Корисні токени (Utility tokens): підтримка залучення капіталу та/або створення децентралізованих мереж; можуть використовуватися або продаватися на вторинному ринку; як правило, поза сферою регулювання FCA, проте у певних випадках можуть виступати у якості електронних грошей (e-money), у цьому випадку входять у сферу регулювання FCA.

Проте, компаніям слід врахувати, що до кінця 2019 положення 5-ої Директиви ЄС про контроль за відмиванням грошей (Anti-Money Laundering Directive) будуть законодавчо закріплені, що розширить повноваження FCA. В результаті цього у сферу регулювання FCA потраплять уже все кріптообмінні платформи.

Не варто забувати: незалежно від технології, при здійсненні регульованої діяльності із використанням криптоактивів (наприклад, управлінні інвестиціями або консультуванні щодо інвестицій, у тому числі й інвестиційних токенов, роботі із гарантіями і т. і.), Вам буде потрібен відповідний дозвіл FCA, якщо тільки ви не звільнені від зобов’язань. Вам також необхідно переконатися, що у вас є відповідний дозвіл у разі, якщо Ваші токени є електронними грошима.

Електронні гроші

Електронні гроші – сума грошей, що зберігається у електронному вигляді, та яка:

  • видається при отриманні грошових коштів із метою здійснення платіжних операцій;
  • приймається особою, що не є емітентом електронних грошей;
  • не виключається згідно із положенням 3 Положень про електронні гроші 2011 року.

Розмінні токени, такі як біткоіни (Bitcoin), Ефір (Ether) та інші, не належать до електронних грошей, оскільки, зазвичай вони не видаються централізовано при отриманні коштів й не являють собою обґрунтованих вимог до емітента.

Право голосу та інвестиційні токени

Токени отримують статус інвестиційних у тому випадку, якщо вони являють собою право власності або контролю (наприклад, права голосу), забезпечують доступ до дивідендів від прибутку компанії або розподілу капіталу при ліквідації. Проте, це правило може бути застосовано далеко не завжди – деякі токени дають право голосу щодо напрямку подальшої діяльності, проте не дають права контролю. Наприклад, токен може надавати власнику право голосу при виборі ICO (первинного розміщення монет) для майбутніх інвестицій фірми, однак він не буде являтися часткою в компанії, оскільки право голосу не наділить власника повноваженнями прийняття рішень щодо майбутнього фірми. Слід зазначити, що те, чи буде токен, що надає право голосу, часткою у капіталі компанії або аналогічної організації, зареєстрованої за межами Великобританії, залежить від діяльності компанії та норм корпоративного права. Крім того, показником обороноздатнього інвестиційного характеру токена може виступати оборотність на ринках капіталів.

Децентралізація також є важливим фактором при визначенні того, чи є токен інвестиційним або корисним. Децентралізація дозволяє торгувати безпосередньо із іншою стороною, використовуючи блокчейн для завершення операції. Фахівці FCA міркують так: чим більше ступінь децентралізації, тим менше ймовірність того, що токен надає здійсненне право та є інвестиційним.

Незважаючи на те, що емітентам токенів не потрібна авторизація для випуску своїх власних цінних паперів, під час сприяння випуску вони можуть надавати консультації щодо інвестицій або ж зайнятися іншою діяльністю, що вимагає дозволу FCA.

Sterling Law може надати Вам індивідуальну консультацію щодо характеру ваших токенів, а також інших питань, пов’язаних з криптоактивами. Наші фахівці також зможуть отримати висновок команди FCA Crypto щодо можливого інвестиційного характеру токенів.