Мітки: іміграція

ЗАЯВКИ НА ПІДСТАВІ ТРИВАЛОГО ПРОЖИВАННЯ: ПЕРІОДИ НЕЗАКОННОГО ПЕРЕБУВАННЯ У КРАЇНІ

Імміграційні правила, що стосуються тривалого проживання, передбачають, що особи, які законно й безперервно проживали у Великій Британії упродовж останніх 10 років, мають право подати заявку на отримання посвідки на постійне проживання.

Однак виникає питання: що робити, якщо заявник не завжди знаходився у країні на законних підставах?

Імміграційні правила говорять:

276B. Вимоги, яким повинен відповідати заявник для отримання посвідки на постійне проживання на підставі тривалого проживання у Сполученому Королівстві, полягають у наступному:

(i) (a) він (вона) безперевно і законно проживає у Сполученому Королівстві не менше 10 років.

[…]

(v) заявник не повинен знаходитись у Великобританії незаконно, порушуючи імміграційне законодавство, за винятком випадків, коли застосовується параграф 39E цих Правил, будь-який поточний період незаконного перебування не буде враховуватися. Будь-який попередній період незаконного перебування між посвідками на проживання також не враховуватиметься, якщо:

(a) попередня заявка була подана до 24 листопада 2016 року й упродовж 28 днів після закінчення терміну законного перебування; або

(b) додаткова заявка була подана 24 листопада 2016 року або після цієї дати й застосовувався пункт 39E цих Правил.

Згідно із матеріалами справи R (Ahmed) v Secretary of State for the Home Department [2019] EWCA Civ 1070 заявники незаконно перебували у країні у період між законними посвідками на проживання упродовж їх 10-річного кваліфікаційного періоду. Апеляційний суд постановив, що застосування параграфа 39E, а саме 14-денного або 28-денного додаткового періоду, не робить перебування особи у країні в ці періоди законним. Отже, не варто покладатися на подібні періоди проживання при подачі заявки на отримання посвідки на постійне проживання відповідно до положень про тривале проживання пункту 276 B Імміграційних правил.

По суті, це означає, що, якщо у заявника є період незаконного перебування у країні упродовж 10-річного кваліфікаційного періоду, навіть якщо це перебування дозволено параграфом 39E, заявка все одно буде відхилена.

Однак це рішення Апеляційного суду суперечить інструкції Міністерства внутрішніх справ про тривале проживання, де говориться:

Ви можете задовольнити заявку, якщо заявник:

 • має короткострокові перерви у законному проживанні через несвоєчасне подання попередніх заявок, тривалістю не більше 28 календарних днів до 24 листопада 2016 р .;
 • має короткострокові перерви у законному проживанні, починаючи із 24 листопада 2016, але посвідка на проживання була видана відповідно до пункту 39E Імміграційних правил;
 • відповідає усім іншим вимогам для заявки на підставі законного проживання

Це вносить певну плутанину у тлумачення пункту 276B.

На щастя, у справі Hoque & Ors v. SSHD [2020] EWCA Civ +1357 Апеляційний суд все таки дав деякі довгоочікувані роз’яснення. У кожного із заявників був період перерви упродовж їх 10-річного кваліфікаційного періоду, й до них застосовувався пункт 39E.

Апеляційний суд постановив, що рішення у справі Masum Ahmed щодо перерв у законному проживанні у минулому було необґрунтованим [40]. У цьому випадку Апеляційний суд частково покладався на інструкцію від Державного секретаря (посилаючись на справу Pokhriyal v SSHD [2013] EWCA Civ 1 568, яка надала можливість покладатися на інструкцію у тих випадках, коли формулювання правил неоднозначне).

Апеляційний суд піддав критиці плутанину у Правилах у пункті 59 рішення:

В останні роки суду дуже часто доводилося розглядати апеляції, пов’язані із труднощами у розумінні Імміграційних правил. Почасти це є результатом їх складної структури й специфічних правил тлумачення, однак іноді причина просто полягає у незрозумілих формулюваннях і/або структурах конкретних положень. Цей випадок – яскравий тому приклад. Труднощі прийняття рішення про те, якими мають бути наслідки застосування параграфа 276B (v), підтверджується не тільки фактом того, що сам Суд не може дійти до одноголосного рішення, а й тим, що усі три члена дотримуються іншої точки зору, ніж та, яка була досягнута іншим складом у справі Masum Ahmed. Окрім того, Держсекретар спочатку хотіла відстояти рішення у справі Masum Ahmed – всупереч її власній інструкції – але, як ми бачили, незадовго до слухання змінила свою думку. (Це ілюструє також іншу проблему, далеко не унікальну – схоже, у Міністерства внутрішніх справ немає надійного механізму досягнення продуманої й послідовної позиції щодо того, як слід розуміти його власні правила.) Звичайно, не можна уникнути помилок у трактуванні будь-якого складного законодавчого акту, або ж псевдозаконодавчого акту; але повинен сказати, що подібні проблеми виникають дуже часто. Результатом поганої розробки є плутанина й непевність як для тих, хто підпорядковується Правилам, так і для тих, хто повинен їх застосовувати, й, як наслідок, збільшення кількості апеляцій. Державний секретар вже зробила перший крок до поліпшення ситуації, попросивши Комісію по законодавству доповісти про спрощення Імміграційних правил, і я сподіваюся, що згідно з цими рекомендаціями будуть вжиті заходи. Але проблема лежить набагато глибше, ніж структура й подача, і я сподіваюся, що будуть також продумані заходи щодо поліпшення загальної якості формулювання Правил.

ТРИВАЛА ВІДСУТНІСТЬ У ВЕЛИКОБРИТАНІЇ МОЖЕ НЕГАТИВНО ПОЗНАЧИТИСЯ НА ВАШОМУ ПОПЕРЕДНЬОМУ СТАТУСІ (PRE-SETTLED STATUS)

Для більшості людей Схема отримання громадянами ЄС статусу осілості здається чесною та простою. Однак плутанина із дозволеним терміном відсутності у країні, найімовірніше, створить проблеми для деяких жителів Європи у майбутньому.

Зокрема, особи, які мають попередній статус, обов’язково повинні знати правила відсутності у країні. Як правило, якщо вони знаходяться за межами Великобританії понад шість місяців упродовж будь-якого 12-місячного періоду упродовж п’яти років, тобто упродовж необхідного терміну для отримання права на статус осілості, їм доводиться починати 5-річний відлік заново. А якщо вони повернуться до Великобританії після 31 грудня 2020 року, вони можуть повністю втратити право на отримання статусу осілості.

Відсутність у країні й Схема отримання громадянами ЄС статусу осілості

Громадяни ЄС та члени їх сімей мають право на отримання статусу осілості після завершення «безперервного встановленого терміну проживання упродовж п’яти років» у Великобританії. Особи, які проживають у Сполученому Королівстві менше п’яти років, мають право на отримання попереднього статусу й можуть отримати статус осілості після досягнення п’яти років.

«Безперервний встановлений термін» визначається у Додатку ЄС (Appendix EU) до Імміграційних правил (нормативне джерело Схеми отримання статусу осілості) як період проживання у країні, що почався до 23:00 31 грудня 2020 року й не порушується однією із наведених нижче умов:

 1. Відсутність(і) у Великобританії понад шість місяців упродовж будь-якого 12-місячного періоду, за деякими винятками, описаними нижче.
 2. Тюремний вирок
 3. Рішення або наказ про депортацію, заборону на в’їзд або висилку (у найзагальніших рисах)

Підрахунок тривалості відсутності

Варто відзначити, що шестимісячний ліміт не обмежується лише одним випадком тривалої відсутності в Великобританії. Сюди також можна віднести кілька поїздок загальною тривалістю у шість місяців.

Окрім того, правила відносяться до відсутності(ей) упродовж «будь-якого 12-місячного періоду». Простіше кажучи, Міністерство внутрішніх справ (Home Office) не стежитиме за вашими поїздками упродовж календарного року. Замість цього буде враховуватися «безперервний» період у 12 місяців, який «обнуляється» при кожній поїздці. Це означає, що кандидатам, які часто подорожують, потрібно буде уважно стежити за своїми поїздками.

Однак подібні правила мають відношення тільки до «безперервного встановленого терміну». Після закінчення п’ятирічного встановленого терміну заявник може втратити право на отримання статусу осілості тільки у тому випадку, якщо він/вона проведе п’ять або більше років за межами Великобританії (так звані «непередбачені обставини»).

Що стосується тривалості місяця, то характеристику цьому терміну не дають ні Доповнення ЄС, ні Імміграційні правила у цілому, ні положення для громадян ЄС щодо періоду до Брексіту Імміграційних правил (Європейська економічна зона) 2016 року.

Однак тут нам можуть допомогти правила подачі інших заявок. Наприклад, у разі подачі заявки на отримання безстрокової посвідки на проживання інструкція Міністерства внутрішніх справ визначає місяць як «30 календарних днів». Це означає, що шість місяців рівні 180 дням (таке ж правило застосовується й до заявок на отримання безстрокової посвідки на проживання у категоріях Tier 2 (Загальна) й Tier 1 (Інвестор)). Наші фахівці настійно рекомендують заявникам не перевищувати ліміт у 180 днів.

При підрахунку слід пам’ятати, що враховується тільки цілий день відсутності у Великобританії. Якщо ви покинете Великобританію 2 березня й повернетеся 3 березня, це не буде вважатися відсутністю. Якщо ж ви повернетеся 4 березня, зарахується один день відсутності. Окрім того, вам не потрібно вказувати точні дати поїздки у заявці на участь у Схемі отримання статусу осілості, однак заявникам необхідно самостійно підтвердити, що вони провели не більше шести місяців за межами Сполученого Королівства упродовж будь-якого 12-місячного періоду. Не дивлячись на досить м’який підхід до відсутності у країні, не варто забувати, що необхідно бути чесним із представниками Міністерства внутрішніх справ, адже у них є список поїздок, у яких використовувався сервіс eGates, а також штампи у вашому паспорті.

Винятки із правила шести місяців

За певних обставин уряд допускає деяке послаблення правила шести місяців:

 • обов’язкова військова служба;
 • відрядження;
 • Королівська служба (сюди входить й партнер або дитина, що супроводжує таку людину);
 • робота у морських районах Великобританії

Окрім того, заявникам дозволяється «один період відсутності», що не перевищує 12 місяців, «з серйозної причини, такої як вагітність, пологи, серйозне захворювання, навчання, професійна підготовка або відрядження за кордон». У певних випадках до серйозних причин також можна віднести й догляд за невиліковно хворими батьками. Звичайно, у всіх випадках потрібно представити докази причин відсутності: медичну карту, лист від роботодавця або підтвердження університетом навчання за кордоном.

Перевищення ліміту

Відсутність(і) у країні понад шість місяців, що не підпадає не під одне із винятків, порушує «безперервний встановлений термін». Іншими словами, з дати повернення людини до Великобританії починається новий безперервний встановлений термін. Однак це зовсім не означає, що цій особі необхідно залишити Великобританію або що термін дії його/її попереднього статусу підійшов до кінця. Попередній статус втрачає свою силу тільки через два роки відсутності у Сполученому Королівстві (розділ 13(4)(a) Імміграційного указу (дозвіл на в’їзд й посвідка на проживання): якщо особа із попередніми статусом знаходилася за межами Сполученого Королівства упродовж безперервного періоду понад два роки … дійсна на той момент посвідка на проживання (якщо вона обмежена) після цього закінчується.

Ми не можемо не відзначити, що людині, яка перервала безперервний встановлений термін, необхідно повторно подати заявку на отримання попереднього статусу після повернення до країни, щоб переконатися, що він/вона може згодом отримати статус осілості. Це пов’язано із тим, що попередній статус не можна відновити або продовжити, тому у цієї людини буде відсутній безперервний п’ятирічний період проживання, необхідний для отримання статусу осілості.

Підсумок

 1. Громадяни ЄС й члени їх сімей мають право на отримання статусу осілості після «безперервного встановленого терміну» проживання у країні упродовж п’яти років.
 2. «Безперервний встановлений термін» переривається через відсутність(і) понад шість місяців упродовж безперервного 12-місячного періоду (якщо відсутність не підпадає під один із перерахованих вище винятків).
 3. Попередній статус триває максимум п’ять років. Якщо особи, які мають попередній статус, переривають своє постійне проживання, але повертаються до Великобританії до 31 грудня 2020 року, вони повинні подати нову заявку на отримання попереднього статусу, що дозволить їм закрити «безперервний встановлений термін» у п’ять років, необхідний для отримання статусу осілості .
 4. Попередній статус втрачає силу тільки через два роки відсутності у Великобританії.
 5. Право на перехід із попереднього статусу на статус осілості втрачається, якщо людина перервала безперервний встановлений термін проживання у країні й повернулася до Великобританії після 31 грудня 2020 року.
 6. Після завершення «безперервного встановленого терміну» у п’ять років, кандидат може провести до п’яти років за межами Великобританії, не втрачаючи права подавати заявку на отримання статусу осілості.

Наші фахівці рекомендують підходити вкрай обережно до правила відсутності у країні. Якщо у вас виникли питання, звертайтеся до нас:

contact@sterling-law.co.uk

020 7822 85 35

07 305 966 531

ЕПІДЕМІЯ COVID І СПОНСОРСТВО ЗА МАРШРУТАМИ TIER 2, TIER 4, TIER 5

Міністерство внутрішніх справ (Home Office) поновило Керівництво для спонсорів віз Tier 2, 4 та 5, які спонсорують осіб, що постраждали у результаті спалаху коронавірусу (COVID-19).

 1. Студент або співробітник відсутній на навчанні/роботі

Відносно спонсорів, які продовжили спонсорувати студентів або співробітників, незважаючи на їх відсутність через епідемію коронавірусу, не будуть вживатися примусові заходи.

Спонсорам не потрібно повідомляти про відсутність студента або співробітника, якщо ця відсутність пов’язана із COVID-19, а саме, якщо особа захворіла на коронавірус, йому/їй необхідно піти на самоізоляцію, або ж він/вона не можуть бути присутніми через обмеження на поїздки під час епідемії.

Спонсорам не потрібно відмовлятися від спонсорства, якщо через коронавірус:

 • студент не може відвідувати заняття більше 60 днів;
 • працівник відсутній на роботі без збереження заробітної плати більше 4 тижнів

Ці умови будуть регулярно переглядатися.

 1. Ви вже видали сертифікат спонсорства (Certificate of Sponsorship, CoS) або дозвіл на в’їзд для отримання освіти (confirmation of acceptance for studies, CAS), а співробітник або студент ще не подали заявку на візу

Співробітник або студент зможе подати заявку на отримання візи пізніше.

Дата початку курсу або роботи, зазначена у CoS або CAS, може змінюватися. Відповідно, такі випадки не будуть автоматично отримувати відмову. Наприклад, недійсні CoS або CAS будуть розглядатися у тому випадку, якщо вони були прострочені через неможливість співробітником або студентом приїхати до країни під час епідемії коронавірусу. Такі заявки будуть розглядатися в індивідуальному порядку.

 1. Ви спонсоруєте студента, який очікує розгляду своєї заявки на отримання візи Tier 4

Ви можете дозволити студентам почати навчальний процес до розгляду їх заявки на візу, якщо:

 • db є cgjycjhjv Tier 4 (jrhіv Legacy Sponsors gj vfhihene Tier 4);
 • ви видали студенту CAS;
 • студент подав заявку до закінчення терміну дії його/її поточної візи й представив(ла) вам відповідні докази;
 • курс, який починає студент, збігається із курсом, зазначеним у CAS;
 • студент має діючий сертифікат Схеми схвалення академічних технологій (Academic Technology Approval Scheme, ATAS), за наявності відповідної вимоги;

Відповідальність за передачу необхідних даних починається із дати видачі CAS, а не із дати схвалення заявки.

Якщо заявка студента визнається недійсною або відхиляється, студенту необхідно припинити навчання.

 1. Ви спонсоруєте співробітників, що працюють із дому

Вам не потрібно повідомляти відповідні органи у тому випадку, якщо ви спонсоруєте співробітників, що працюють віддалено через епідемію коронавірусу. Однак про інші зміни у їх робочих умовах необхідно повідомляти у звичайному порядку.

 1. Ви спонсоруєте співробітників, які чекають на розгляд заявки на отримання візи Tier 2 або 5

Ви можете дозволити співробітникам розпочати роботу до розгляду їх заявки на отримання візи, якщо:

 • ви видали їм CoS;
 • працівники подали заявку до закінчення терміну дії візи;
 • їх посади відповідають посадам, зазначеним у CoS

Відповідальність за передачу необхідних даних починається із дати видачі CoS, а не із дати схвалення заявки. Ви не будете мати можливість передавати потрібну інформацію за допомогою системи контролю спонсорів (sponsor management system). Однак ви повинні переконатися, що ви записуєте й зберігаєте усю відповідну інформацію, зазначену у керівництві спонсора, у ваших власних системах. Будь-які зміни, які здатні вплинути на остаточне рішення по заявці мігранта, слід також відображати у CoS.

Якщо заявка співробітника визнається недійсною або відхиляється, співробітник повинен бути звільнений.

 1. Ви не можете платити заробітну плату співробітникам, тому що тимчасово скоротили або припинили торговельну двяльність

Ви можете тимчасово знизити заробітну плату спонсорованим співробітникам до 80% від ставки або до 2500 фунтів стерлінгів на місяць, в залежності від того, що менше.

Будь-які зменшення заробітної плати повинні бути частиною політики компанії й виступати вимушеним заходом, обраним з метою запобігання скороченню штату. Тут не повинно бути місця дискримінації. До того ж, зниження зарплати має бути тимчасовим, й по закінченню певного терміну ставка співробітника повинна повернутися до колишньої нормі.

 

Для отримання додаткової інформації, будь ласка, зв’яжіться із Оксаною Дем’янчук:

oksana@sterling-law.co.uk

+44 020 7822 8535

ВПЛИВ КОРОНАВІРУСУ НА ЦЕНТРИ ТИМЧАСОВОГО РОЗМІЩЕННЯ НЕЛЕГАЛЬНИХ МІГРАНТІВ (IMMIGRATION DETENTION CENTRES)

За два останніх місяці люди чітко зрозуміли ступінь заразності COVID-19: вірус поширюється вкрай швидко, особливо у людних місцях. Тут доречно згадати й про Центри тимчасового розміщення нелегальних іммігрантів, де під загрозу можуть бути поставлені життя багатьох мігрантів.

В недавній статті The Guardian була також висвітлена ще одна проблема, пов’язана із цими Центрами: незаконне утримання під вартою іммігрантів через спалах коронавірусу. Причинами стали:

1) приміщення ув’язнених, уразливих до зараження коронавірусом, у одиночні камери на період мінімум три місяці;

2) нездатність направити затриманих до рідних країн через пандемію

Утримання під вартою подібних груп затриманих може носити незаконний характер.

Згідно злитої інформації із Home Office (Міністерства внутрішніх справ):

«Home Office повинен утримувати під вартою людей тільки у тому випадку, якщо існує реальна перспектива їх висилки із Великобританії. Проте, дві людини, які отримали повідомлення про те, що вони повинні знаходитися у своїх камерах упродовж наступних трьох місяців, приїхали з країн, що входять до списку 50 країн, куди неможливо здійснити висилку з причини спалаху коронавірусу»

(Діана Тейлор (Diane Taylor): «Затримані іммігранти ризикують бути «поміщеними у одиночну камеру», опубліковано The Guardian 2-го квітня 2020)

Варто пам’ятати, що якщо особа незаконно перебуває під вартою, він/вона може:

 • оскаржити незаконне утримання під вартою у суді;
 • оскаржити процедуру затримання;
 • звернутися до суду за компенсацією; а також
 • вимагати від Home Office або Центру принести офіційні вибачення

Фахівці Sterling Law завжди готові допомогти тим, хто зіткнувся із незаконним утриманням під вартою. На додаток до вищевказаних заходів ми також можемо проконсультувати вас щодо доцільності подання позову на підставі прав людини (в залежності від тривалості утримання під вартою й поводження під час утримання під вартою).

У разі оскарження незаконного утримання під вартою у суді, співробітники Sterling Law представлятимуть та консультуватимуть клієнта упродовж усього судового процесу. Наші фахівці з питань імміграції мають великий досвід роботи зі складними імміграційними справами.

Якщо ви або член вашої родини перебуваєте в аналогічній ситуації, або ж ви знаєте людину, яку незаконно утримували під вартою, будь ласка, зв’яжіться із нами: contact@sterling-law.co.uk

07 305 966 531

Отримайте знижку 50% на консультацію із нашим юристом через Telmie. Зареєструйтеся вже зараз.

ВІДМОВА НА ПІДСТАВІ НЕВІДПОВІДНОСТІ ВИМОГАМ

Фахівці Sterling Law успішно оскаржили відмову на підставі невідповідності вимогам.

Клієнтка легально в’їхала до Великобританії по гостьовій візі, однак прострочила своє перебування у країні. Перебуваючи на території Сполученого Королівства, вона завагітніла. На жаль, дитина трагічно загинула.

Після цього у клієнтки почалися відносини із чоловіком, який постійно проживає на території країни, й вона подала заявку на отримання посвідки на проживання. Заявка клієнтки була відхилена на підставі невідповідності вимогам (у зв’язку із наявністю боргу за послуги з охорони материнства), і вона, заручившись допомогою наших фахівців, звернулася до Трибуналу першого рівня.

Суддя визнав доцільним скористатися правом на свободу розсуду, з огляду на обставини втрати клієнткою дитини, а також намір клієнтки погасити заборгованість. Було встановлено, що у даному випадку не слід застосовувати невідповідність вимогам.

Апеляція була задоволена на підставі статті 8 поза сферою дії правил. Не дивлячись на те, що клієнтка не зіткнулася із нездоланними перешкодами, суддя визнав, що її повернення на батьківщину буде ускладнене трагічними подіями, пов’язаними із втратою дитини, а також новою вагітністю клієнтки.

Зв’язатись із нами:

contact@sterling-law.co.uk

07 305 966 531

Отримайте знижку 50% на консультацію із нашим юристом через Telmie. Зареєструйтеся вже зараз.

НЕВІСТКА ГРОМАДЯНИНА ЄЕЗ ОТРИМАЛА ПРАВО ПРОЖИВАТИ У ВЕЛИКОБРИТАНІЇ

Наші фахівці добилися задоволення апеляції клієнтки на відмову Home Office (Міністерства внутрішніх справ) видати їй дозвіл на проживання у якості члена розширеної сім’ї громадянина ЄЕЗ.

Клієнтка, громадянка України, проживала на території Великобританії у якості члена сім’ї громадянина ЄЕЗ (її тесть португалець) разом зі своїм чоловіком і сином, які перебували у країні також завдяки родинним зв’язкам із вищезазначеним громадянином ЄЕЗ.

Сім’я подала заявку на отримання посвідки на проживання відповідно до законодавства Європейського економічного співтовариства, однак отримала відмову. Представники Home Office мотивували це недостатніми доказами залежності сім’ї від спонсора-громадянина ЄЕЗ.

У листі про відмову йшлося про те, що конверти й пакувальні ярлики із зазначенням адреси нашої клієнтки не можуть вважатися достатніми доказами того, що вона була членом сім’ї спонсора в Україні або Великобританії. Окрім того, також не було представлено достатньо доказів того, що вона фінансово залежить від спонсора в Україні або Великобританії.

Сім’я вирішила оскаржити рішення Home Office. Незабаром після подачі апеляції Home Office видав посвідку на проживання чоловікові та сину клієнтки як безпосереднім членам сім’ї спонсора, однак сама клієнтка як і раніше не могла отримати законний статус.

Клієнтка звернулася до нашого досвідченого адвоката з імміграційних справ, Нозіми Рахімжонової. Нозіма успішно представила клієнтку у суді, надавши докази того, що клієнтка залежала від спонсора як в Україні, так і у Великобританії, була частиною його сім’ї у Великобританії й була матеріально залежна від спонсора у Сполученому Королівстві. Вивчивши зібрані докази, Трибунал першого рівня ухвалив, що рішення Home Office про відмову у видачі посвідки на проживання клієнтці було необґрунтованим й що представники Home Office отримали достатньо доказів того, що наша клієнтка та її сім’я фінансово залежали від спонсора, а сама клієнтка була частиною сім’ї спонсора у Великобританії:

«… грошові перекази від спонсора заявнику та членам її сім’ї в Україні … були значними й охоплювали тривалий період часу …»

та:

«істотні докази надійного характеру, які свідчать про те, що заявник є частиною сім’ї спонсора у Великобританії … включають офіційну документацію, у тому числі заявку на отримання номеру національного страхування, документи HMRC, підтвердження орендодавцем факту проживання усіх сторін та реєстрацію GP за адресою спонсора .. . »

Апеляція була задоволена, клієнту було дозволено залишитися у Сполученому Королівстві зі своєю сім’єю й отримати посвідку на проживання, що надала їй певні права у Великобританії, включаючи право на роботу.

Ви є членом розширеної сім’ї громадянина/громадянки ЄЕЗ й отримали відмову/хочете подати заявку на отримання посвідки на проживання/попередньо статусу? Якщо ви опинилися у аналогічній ситуації, або ж якщо у вас виникли питання, пов’язані з імміграцією, напишіть нам: contact@sterling-law.co.uk.

07 305 966 531

Отримайте знижку 50% на консультацію із нашим юристом через Telmie. Зареєструйтеся вже зараз.

TIER 2 ТА ЕПІДЕМІЯ COVID-19

У відповідь на епідемію COVID-19 уряд представив інструкцію з імміграції для мігрантів з візами Tier 2, 4, 5 та їхніх спонсорів, й, як старший партнер Sterling Law, я підготував огляд цього керівництва для наших корпоративних клієнтів. У цій статті мова піде про зміни у зобов’язаннях спонсорів стосовно повідомлення компетентних органів, а також про правила, що стосуються вимушених відпусток й лікарняних співробітників із візами Tier 2:

Основні правила

 • вам НЕ потрібно повідомляти про відсутність на роботі співробітника із візою Tier 2 у тому випадку, якщо його/ її відсутність пов’язана з епідемією коронавірусу (зараженням вірусом, необхідністю самоізолюватись або неможливістю пересування через обмеження на поїздки);
 • якщо ваші співробітники із візами Tier 2 пішли на дистанційну роботу, вам НЕМАЄ НЕОБХІДНОСТІ повідомляти про це у Home Office (Міністерство внутрішніх справ);
 • співробітники із візами Tier 2/Tier 5 можуть брати лікарняний (Sick leave) й отримувати встановлену законом допомогу у випадку хвороби (Statutory Sick Pay), оскільки це не вважається державним фінансуванням. Більше інформації тут;
 • роботодавці як і раніше ПОВИННІ повідомити про зниження заробітної плати мігрантів із візами Tier 2 упродовж 10 днів (якщо вам потрібна допомога у цьому питанні, ви можете звернутися до нас за консультацією);
 • роботодавці МОЖУТЬ відправити у вимушену відпустку співробітників із візами Tier 2/Tier 5 (проте, тут можуть виникнути певні умови, наприклад, наявність конкретних пунктів в угоді про вимушену відпустку. Якщо у вас виникли питання, ми із радістю вас проконсультуємо);

До 31 травня 2020 року співробітники можуть подавати заявки на перехід на маршрут Tier 2 на території Великобританії (раніше це необхідно було робити з-за кордону). Заявникам потрібно буде довести, що вони відповідають вимогам для отримання візи, й сплатити мито за подачу заявки. Термін дії віз Tier 2 продовжено до 31 травня 2020 року.

Обов’язки спонсора

Віза Tier 2 схвалена, проте співробітник не може в’їхати до Великобританії:

Home Office ще не оголосив свою позицію із цього питання. Як правило, дата початку роботи не може перевищувати 28 днів із дати, зазначеної у сертифікаті спонсора (CoS) або ж 28 днів із моменту видачі візи. У іншому випадку спонсору доведеться подавати нову заявку. На даний момент Home Office не підтвердив, чи буде скасовано це правило чи ні.

Неоплачувана відпустка через Covid-19

Загальна вимога полягає у тому, що мігранти із візами Tier 2 не можуть йти у неоплачувану відпустку на більш ніж 4 тижні упродовж календарного року. У інструкція щодо імміграції на час пандемії COVID-19 (COVID-19 immigration guidance) йдеться про те, що немає необхідності скасовувати спонсорство у тому випадку, якщо відсутність співробітника на роботі пов’язана із COVID-19.

Співробітники, що знаходяться за кордоном

Якщо ваші співробітники із візами Tier 2 у цей час знаходяться за межами Великобританії, вони можуть потрапити у «період обдумування і переговорів» (cooling-off period), який не дозволить їм повернутися до Сполученого Королівства по візі Tier 2 упродовж 12 місяців. Ця вимога не застосовна у тому випадку, якщо заробітна плата працівника перевищує 159 600 фунтів стерлінгів, якщо він/вона подає заявку на внутрішньокорпоративне переведення Tier 2 й його/її заробітна плата перевищує 120 000 фунтів стерлінгів, або ж якщо CoS був наданий на три місяці або менший період. Окрім того, перебування особи за межами країни більше 180 днів на рік може також вплинути й на ILR. У актуальній інструкції говориться, що Home Office повинен враховувати серйозні й переконливі причини, такі як хвороба або стихійне лихо, однак коронавірус ще не доданий до переліку таких причин.

Вплив коронавірусу на правила перевірки права на роботу

 • відскановані документи можна надіслати електронною поштою або через мобільний додаток;
 • для перевірки роботодавцем копії документа працівник повинен показати його оригінал на веб камеру;
 • слід записати дату перевірки й відзначити її як «перевірка під час епідемії Covid-19» (adjusted check undertaken due to Covid-19).

Варто також нагадати, що уряд запровадив пакет тимчасових заходів із підтримки бізнесу, у тому числі Схему збереження робочих місць під час епідемії коронавірусу (Coronavirus Job Retention Scheme), Схему підтримки самозайнятих осіб під час епідемії коронавірусу (Self-employment Income Support Scheme), Схему отримання кредиту на час переривання діяльності у зв’язку із коронавірусом (Business Interruption Loan Scheme), відстрочку ПДВ й виплат по системі самооподаткування, а також інші заходи.

Ознайомтеся із рубрикою Sterling Law, присвяченою COVID-19, й дізнайтеся більше (наприклад, про правила дистанційної роботи, угоді про примусову відпустку і т.і.).

Якщо вам потрібна будь-яка допомога у подачі заявки на участь у Схемі збереження робочих місць під час епідемії коронавірусу/ Схемі отримання кредиту на час переривання діяльності у зв’язку із коронавірусом, або ж інших впроваджених заходів підтримки, наша компанія-партнер Sterling & Beanland із радістю вам допоможе за умови укладення 12-місячного договору про бухгалтерський супровід (якщо ви ще не є нашим клієнтом). Зв’яжіться із Діною за телефоном 0745 068 4215 або напишіть на пошту dina@sterling-beanland.co.uk

Ми цінуємо вас як клієнта, й БЕЗКОШТОВНО відповімо на ваші запитання, пов’язані із імміграцією, трудовим й господарським законодавством, а також на інші питання, пов’язані із вашим бізнесом: надсилайте ваші питання за адресою info@sterling-law.co.uk. Наша мета – допомогти вам!

07 305 966 531

Отримайте знижку 50% на консультацію із нашим юристом через Telmie. Зареєструйтеся вже зараз.

ВІЗА/ПОСВІДКА НА ПРОЖИВАННЯ ЗАКІНЧУЄТЬСЯ ЧЕРЕЗ 3 МІСЯЦІ: ЩО Ж РОБИТИ?

Рекомендації фахівців Sterling Law:

Якщо у вас вже є посвідка на проживання, й ви плануєте подавати заявку на подовження візи, НЕ ВАРТО ПРИПИНЯТИ ПРОЦЕС, оскільки:

 • ви можете прострочити перебування у країні у тому випадку, якщо не подасте заявку на отримання або ж тимчасове подовження візи до закінчення поточної посвідки на проживання;
 • тимчасове «автоматичне» подовження візи (для тих, чия посвідка на проживання закінчується після 24 січня 2020 року й хто не може покинути територію Великобританії через спалах епідемії коронавірусу), буде доступно лише до 31 травня 2020 роки (звичайно, якщо ви не працюєте у NHS);
 • незважаючи на те, що візові центри у даний час закриті, ви можете подати онлайн-заявку й відвідати сам візовий центр вже після його відкриття. Вимога про реєстрацію біометричних даних упродовж 45 днів була скасовано!
 • якщо ви вже подали заявку на отримання візи Tier 4 або Tier 2/Tier 5 й очікуєте по ній рішення, ви можете розпочати навчання (Tier 4) або роботу (Tier2/Tier 5) ПЕРЕД ОТРИМАННЯМ РІШЕННЯ ПО ЗАЯВЦІ (якщо дотримані певні умови);
 • перебуваючи на території Великобританії, ви можете подати заявку на перехід на довгострокову візу до 31 травня 2020 року (до цього заявникам необхідно було подавати заявку на території рідної країни).

Ще одна практична рекомендація: після закінчення епідемії коронавірусу слід очікувати буму подачі заявок й значних затримок у їх обробці. Саме тому ми радимо якомога раніше вирішити це питання. Окрім того, підготовка справи й отримання необхідних документів та інформації вимагає часу: не відкладайте на потім – почніть підготовку вже сьогодні! Якщо вам потрібна юридична допомога або у вас виникли питання – напишіть нам за адресою info@sterling-law.co.uk

07 305 966 531

Отримайте знижку 50% на консультацію із нашим юристом через Telmie. Зареєструйтеся вже зараз.

ЖІНЦІ ПОХИЛОГО ВІКУ ДОЗВОЛИЛИ ПРОЖИВАТИ У ВЕЛИКОБРИТАНІЇ РАЗОМ ЗІ СВОЇМ СИНОМ Й ОНУКАМИ

Ще одна успішна апеляція у Трибуналі першого рівня (Палаті із питань імміграції та надання притулку).

Клієнтка, громадянка Індії, законно приїхала до Великобританії разом зі своїм чоловіком, щоб відвідати їх сина й онуків, громадян Великобританії. На жаль, її чоловік раптово помер на території країни. Ситуацію погіршив й стан здоров’я клієнтки – деменція, хвороба Паркінсона, а також тривога та депресія зробили її повернення на батьківщину неможливим.

За порадою попередніх юридичних представників клієнтка подала заявку на підставі прав людини та стану здоров’я, проте Home Office (Міністерство внутрішніх справ) відхилив її. Клієнтка звернулася до Оксани Дем’янчук із метою оскаржити це рішення.

Акцент був зроблений на літньому віці клієнтки й на її статусі вдови, що, у свою чергу, підтверджувало сильну фізичну та емоційну залежності апелянтів від її сім’ї у Великобританії. Були наведені докази того, що клієнтка підтримує сімейні відносини згідно зі статтею 8 ЄКПЛ, а будь-яке втручання у сімейне життя жінки матиме серйозні наслідки.

Додатковим аргументом для Оксани Дем’янчук послужив прецедент KE (Nigeria) [2017] EWCA Civ 1382. Було відзначено, що апелянт зіткнеться із дуже значними перешкодами після повернення до Індії:

… вона не підтримує жодних стосунків у Індії й у неї немає підтримки у країні; без підтримки вона не в змозі впоратися із проблемами, й дуже імовірно, що у неї не буде доступу до ліків, які зможуть контролювати стан її здоров’я.

Відповідно, у Трибунал першого рівня була подана апеляційну заяву. Завдяки вагомим доказам, зібраним й представленим Оксаною, суддя визнав, що:

 • клієнтка має вельми серйозні проблеми зі здоров’ям й не може щодня піклуватися про себе;
 • її син-громадянин Британії цілодобово піклуватися про неї, і його допомога є незамінною;
 • стан здоров’я нашої клієнтки є серйозною перешкодою для її інтеграції у суспільство Індії;
 • після смерті чоловіка у нашої клієнтки в Індії не залишилося родичів, які могли б надати їй необхідну допомогу;

Суддя задовольнив апеляцію із прав людини (стаття 8 ЄКПЛ), зазначивши, що видворення апелянта із Сполученого Королівства є невиправданою мірою.

 

Зв’язатись із нами:

contact@sterling-law.co.uk

07 305 966 531

Отримайте знижку 50% на консультацію із нашим юристом через Telmie. Зареєструйтеся вже зараз.

депортации

ДОВГОСТРОКОВЕ ПЕРЕВЕДЕННЯ СПІВРОБІТНИКІВ

Категорії

Які категорії віз найчастіше використовуються компаніями для переведення кваліфікованого персоналу?

Найбільш популярна категорія – Tier 2 (Skilled Workers) (Кваліфіковані працівники). Підкатегорія Tier 2 (General) (Загальна) полегшує процес найму нових працівників та переїзду співробітників, що отримали постійну роботу у компанії на території Великобританії, яку не зможуть виконувати місцеві жителі. Підкатегорія Tier 2 (ICT) (Внутрішньокорпоративне переведення) дозволяє компанії, за умови, що вона є багатонаціональною, тимчасово переводити своїх співробітників до філії у Сполученому Королівстві. Підкатегорія Tier 2 (ICT), у свою чергу, підрозділяється на: Long-term Staff (співробітників, переведенніх на тривалий термін) та Graduate Trainee (стажерів), в залежності від потреб бізнесу.

Процедура

Якою є процедура отримання дозволу на роботу? На якому етапі можна почати працювати?

Категорія Tier 2 – основна категорія, що використовується британськими компаніями для найму кваліфікованих працівників, що не є громадянами ЄЕЗ. Для того, щоб спонсорувати приватну особу за категорією Tier 2, роботодавець повинен для початку звернутися до Home Office (Міністерства внутрішніх справ) й отримати ліцензію спонсора Tier 2. Home Office є урядовим департаментом Великобританії, який розглядає усі імміграційні заявки. Після отримання такої ліцензії роботодавець зможе видавати сертифікати спонсорства кваліфікованим співробітникам-мігрантам за умови, що вони відповідають конкретним критеріям. Вони, у свою чергу, повинні подати заявку на отримання дозволу на в’їзд (якщо заявка подається за межами Великобританії) або посвідки на проживання (якщо заявка подається на території Великобританії), щоб отримати необхідний імміграційний дозвіл на роботу у Сполученому Королівстві. Всі ці кроки слід зробити до початку трудової діяльності на території країни. Зверніть увагу, що на заявників, які подають заявки за межами Великобританії, зазвичай поширюється місячна квота (також відома як обмежений сертифікат спонсорства).

Період перебування у країні

Які максимальні (й мінімальні) терміни перебування у Великобританії згідно із основними категоріями для переведення співробітників?

Home Office не визначає мінімальний термін перебування у країні. Максимальна тривалість візи найбільш популярних підкатегорій Tier 2 становить п’ять років. Цей термін може бути продовжений до дев’яти років для співробітників, які заробляють від 120 000 фунтів стерлінгів на рік у підкатегорії Tier 2 (ICT), й до шести років для тих, хто використовує Tier 2 (General). Тривалість посвідки на проживання варіюється в залежності від обраної категорії.

Час на обробку заявки

Скільки часу зазвичай займає обробка заявок за основними категоріями?

Час обробки заявок на візу Tier 2 залежить від ряду факторів, у тому числі обраної підкатегорії, країни, у якій заявник знаходиться, складності конкретного випадку й наявності супровідних документів. Стандартний час обробки із моменту подачі заявки до отримання візи становить приблизно від 2 до 12 тижнів.

Деякі країни (наприклад, Сполучені Штати Америки) підпадають під пріоритетне обслуговування: найчастіше заявки обробляються упродовж приблизно п’яти робочих днів із моменту отримання документів з-за кордону за допомогою дипломатичної пошти Великобританії. Зверніть увагу, що цей період не включає у себе час, витрачений на підготовку заявки. Наявність пріоритетного обслуговування залежить від країни та обраної категорії. У минулому році Home Office розширив пріоритетне обслуговування за допомогою своїх комерційних партнерів, що дозволило включити більш широкий спектр пакетів пріоритетних послуг у деяких юрисдикціях.

Допомога для персоналу

Чи необхідні співробітникам будь-яка допомога або пільги для отримання дозволу на роботу?

Роботодавцям не обов’язково надавати своїм працівникам будь-яку допомогу або пільги для отримання ними дозволу на імміграцію. Однак при подачі заявок на візу Tier 2 роботодавець може підтвердити, що він надаватиме працівникові підтримку й житло упродовж першого місяця роботи. Якщо ж роботодавець не зробить цього, то сам працівник повинен буде надати до Home Office докази наявності необхідних сум (виписки із банківського рахунку) для задоволення цієї вимоги.

Критерії оцінки

Чи існують певні об’єктивні критерії оцінки для імміграційних органів або ж вони діють на свій розсуд?

Найбільш популярна категорія Tier 2 є частиною бальної системи. Існує ряд об’єктивних критеріїв оцінки, а це значить, що всі заявки, подані у цій категорії, повинні відповідати заданим критеріям, при цьому свобода розсуду не передбачена. Однак, у виняткових випадках, можливе схвалення заявок, що виходять за рамки Імміграційних правил Великої Британії.

Приватні особи та інвестори із високим рівнем доходу

Чи існує спеціальний маршрут для заможних приватних осіб або інвесторів?

Інвестори можуть подати заявку на отримання недавно введених віз Innovator (Новатор) та Start-Up (Старт-ап). Категорія віз Innovator замінила категорію Tier 1 (Entrepreneur) (Підприємець). Вона призначена для приватних осіб, що бажають інвестувати у Великобританію шляхом створення, прийняття керівництва й активної участі в управлінні бізнесом. При цьому, на додаток до інших обов’язкових кваліфікаційних критеріїв, приватна особа повинна мати не менше 50 000 фунтів стерлінгів у інвестиційних фондах для створення нового бізнесу. Однак, якщо бізнес уже створений й був схвалений для попередньої візи, остання вимога нівелюється.

Категорія віз Start-up замінила категорію Tier 1 (Graduate Entrepreneur) (Молодий підприємець) ще 29 березня 2019 року. Громадяни країн, що не входять до ЄЕЗ, можуть подати заявку на отримання Start-up візи у тому випадку, якщо вони бажають відкрити бізнес у Великобританії. При цьому їм необхідно відповідати усім встановленим критеріям прийнятності. Не варто забувати й про схвалення уповноваженим органом. Приватні особи не можуть подати заявку на отримання Start-up візи із метою приєднатися або інвестувати у вже існуючий бізнес.

Категорія Tier 1 (Investor) призначена для заможних людей, які бажають зробити значні фінансові вкладення у Великобританії. Окрім інших обов’язкових критеріїв приватні особи повинні мати можливість інвестувати мінімум 2 млн. фунтів стерлінгів. Імміграційні правила Великобританії містять детальні вимоги, що стосуються характеру інвестицій та критеріїв для отримання права на участь; у березні 2019 року правила дещо посилилися.

Чи існує спеціальний маршрут (у тому числі прискорений) для заможних приватних осіб, що дозволяє отримати дозвіл на проживання?

Згідно категорії Tier 1 (Investor) приватні особи набувають право на отримання статусу осілості у Великобританії у тому випадку, якщо вони проживають на території країни упродовж двох, трьох або п’яти років із достатніми активами та інвестиціями. Період проживання залежить від рівня інвестицій, які можуть бути як грошовими коштами, так й активами та кредитом. Прискорити отримання статусу осілості можна шляхом інвестування 5 мільйонів фунтів стерлінгів (вже через три роки) або 10 мільйонів фунтів стерлінгів (вже через два роки). Заявники повинні інвестувати усю відповідну суму в акції та облігації уряду Великобританії або акції торгових компаній Великобританії.

Віза Innovator не передбачає отримання статусу осілості. А ось із візою Start-up ви можете отримати статус осілості через п’ять років за умови дотримання обов’язкових критеріїв відповідності.

У відповідно до маршруту Tier 2 (General), особи, які заробляють більше 159 600 фунтів стерлінгів, звільняються від річного ліміту на видачу сертифікатів спонсорства, й роботодавцю не потрібно проводити resident labour market test (аналіз місцевого ринку праці). Слід зазначити, що особам, які мають візу Tier 2 (General) упродовж 12 місяців, й бажають подати заявку на отримання візи Tier 2 за межами Великобританії після закінчення терміну дії попередньої візи, можливо, доведеться провести рік за межами Великобританії. Лише після цього вони зможуть повторно подати заявку у категорії Tier 2. Однак якщо вони заробляють більше 159 600 фунтів стерлінгів, вони будуть звільнені від цієї вимоги.

Висококваліфіковані фахівці

Чи існує спеціальний маршрут для висококваліфікованих фахівців?

Підкатегорія Tier 1 (Exceptional Talent) (Обдарована особистість) призначена для мігрантів-негромадян ЄЕЗ, визнаних фахівцями або особами, які мають великий потенціал у галузі науки та мистецтва на міжнародному рівні. Підкатегорія обмежена 2000 позитивними заявками на рік. Ця кількість розділена між п’ятьма компетентними органами: Royal Society (natural sciences and medical science research) (Королівським товариством (дослідження у галузі природничих та медичних наук)), Arts Council England (Художньою радою Англії), British Academy (humanities and social sciences (Британською академією (гуманітарних і соціальних наук)), Royal Academy of Engineering and Tech City UK (Королівською інженерною академією наук Великобританії). Однак слід пам’ятати, що після схвалення цим органом заявник не отримає візу автоматично, оскільки існують додаткові обов’язкові критерії.

Походження

Чи існує спеціальний маршрут, пов’язаний із історичним походженням?

Іноземні громадяни можуть подати заявку на отримання Ancestry visa (візи за походженням), при цьому їм слід відповідати певним критеріям прийнятності. Один із ключових критеріїв полягає у тому, що заявник повинен довести, що його/її бабуся/дідусь народилася(вся):

 • у Великобританії, включаючи Нормандські острови та острів Мен;
 • до 31 березня 1922 року у нинішньої Ірландії; або ж
 • на зареєстрованому у Великобританії судні або літаку.

Іноземний громадянин-заявник може вказувати на своє походження, якщо сам заявник або його батьки були усиновлені або народилися у шлюбі або поза шлюбом на території Великобританії. Однак, походження не застосовне до прийомних батьків. Заявник повинен відповідати усім критеріям прийнятності. Для початку схвалений заявник отримає дозвіл на в’їзд терміном на п’ять років. Існує можливість продовження візи за походженням й подачі заявки на отримання дозволу на постійне проживання (за умови дотримання усіх критеріїв прийнятності).

Іноземні громадяни також можуть мати право на отримання британського громадянства у тому випадку, якщо один із їхніх батьків є громадянином/громадянкою Британії. Однак це право надається не автоматично, а внаслідок розгляду конкретних обставин заявника (наприклад, місця та часу народження заявника, а також конкретних обставин одного із батьків або обох батьків).

Мінімальна заробітна плата

Чи існує поріг мінімальної зарплати у основних категоріях для внутрішньокорпоративних переведень?

Так, для підкатегорії Tier 2 (ICT) встановлені мінімальні порогові значення заробітної плати. Вони варіюються в залежності від таких факторів, як тривалість перебування у Великобританії, тип посади мігранта-не громадянина ЄЕЗ, й обраної підкатегорії (як правило, це 41 500 фунтів стерлінгів для Long-term Staff та 23 000 фунтів стерлінгів для Graduate Trainee). Home Office публікує звід правил, у якому вказані мінімальні вимоги до зарплати для конкретної посади, а також мінімальні вимоги для категорій віз. Роботодавець повинен ознайомитися із відповідною вимогою до мінімальної заробітної плати працівника. Для цього слід скористатися спеціальним кодом професій, що найближче відповідає виконуваній роботі. Якщо особа працює у Великобританії менше 12 місяців, сума буде оцінюватися пропорційно річному доходу.

Resident labour market test (аналіз місцевого ринку праці)

Чи застосовується система квот або аналіз місцевого ринку праці?

Так, система квот застосовується до громадян країн, що не входять до ЄЕЗ, спонсорованих згідно підкатегорії Tier 2 (General). Квота (річний ліміт) може бути застосована по відношенню до мігрантів, які відправляють заявку на отримання візи з-за кордону й які отримують менше 159 600 фунтів стерлінгів, або ж тих, хто подає заявку на території Великобританії, але переходить із категорії Tier 4 (Partner). Поточний ліміт становить 20 700. Існує також обмеження у 2000 місць на рік для осіб, які подають заявки у категорії Tier 1 (Exceptional Talent).

Від роботодавців також вимагають проведення аналізу місцевого ринку праці (шляхом розміщення рекламних оголошень) для категорії Tier 2 (General) (проте існує й перелік посад, які підпадають під виключення із цього правила). Роботодавці повинні довести, що вони належним чином рекламували вакансію на місцевому ринку праці упродовж як мінімум 28 днів й як мінімум двома різними способами, й все ж не змогли знайти необхідного працівника. Спосіб рекламування вакансії залежить від ставки посади.

Дефіцитні професії

Чи існує спеціальний маршрут для дефіцитних професій?

У Великобританії існує Shortage Occupation List (Перелік дефіцитних професій (SOL)): єдиний перелік для всієї Великобританії й додатковий окремий перелік для Шотландії. У травні 2019, після тривалого періоду консультацій, Migration Advisory Committee (Консультативний комітет із міграційної політики, (MAC)) переглянув даний перелік й вніс відповідні рекомендації щодо його зміни, що відображають потреби ринку праці Великобританії на даний момент. Рекомендації передбачають розширення SOL із приблизно 1 відсотка робочих місць до приблизно 9 відсотків й включають збільшення кількості професій у галузі охорони здоров’я, інформаційних технологій йінших областях науки, техніки, інженерної справи та математики.

Посади, зазначені у SOL, надають роботодавцям ряд переваг у разі спонсорування громадян, що не входять до ЄЕЗ, у категорії Tier 2 (General). Наприклад, роботодавець звільняється від обов’язку проводити аналіз місцевого ринку праці, також не застосовується поріг мінімального доходу.

Слід, однак, відзначити, що на цей момент це всього лише рекомендації. Home Office повинен буде прийняти ці рекомендації й впровадити їх, перш ніж вони набудуть чинності.

Інші критерії прийнятності

Чи існують які-небудь інші критерії прийнятності для отримання дозволу на роботу?

Граничний рівень навичок для працевлаштування за категорією Tier 2 згідно Regulated Qualifications Framework (Системи професійних навичок) – рівень 6 або вище. Перед переведенням приватні особи, які подають заявку у підкатегорії Tier 2 (ICT: Long-term Staff) й заробляють менше 73 900 фунтів стерлінгів, повинні пропрацювати у компанії не менше 12 місяців. Що ж стосується підкатегорії Tier 2 (ICT: Graduate Trainee), приватна особа повинна пропрацювати у компанії не менше трьох місяців.

Заявники у підкатегорії Tier 2 (General) повинні продемонструвати достатній рівень знання англійської мови. Особи, які подають заявки в обох категоріях, повинні довести наявність достатньої суми грошей для забезпечення себе й осіб на утриманні упродовж першого місяця (без використання державної допомоги). Роботодавці також мають право затвердити цю вимогу для усіх мігрантів категорії Tier 2.

Сторонні підрядники

Яким є процес отримання дозволу на роботу для сторонніх підрядників?

Сторонній підрядник може працювати на території іншої компанії за умови наявності відповідного договору, що дозволяє виконувати конкретні роботи. Спонсоруюча компанія повинна нести повну відповідальність та контролювати обов’язки, функції й результати роботи підрядника під час роботи на території іншої компанії-клієнта.

Якщо обов’язки або відповідальність підрядника виходять за рамки договору між компанією-клієнтом й компанією-спонсором, підряднику може знадобитися спонсорування безпосередньо компанією-клієнтом.

Визнання іноземних дипломів

Чи існує оцінка відповідності або визнання професійних навичок й дипломів для отримання імміграційного дозволу?

Приватним особам більше не потрібно отримувати бали за кваліфікацію у категорії Tier 2. Проте, спонсори повинні бути в змозі довести, що спонсоровані особи мають кваліфікацію, що відповідає їх посаді у Великобританії. Можливо, заявникам все ж доведеться скористатися свом дипломом, щоб підтвердити певний рівень знання англійської мови.

Окрім того, особам, які переходять із підкатегорії Tier 4 (Student/General) у підкатегорію Tier 2 (General) на території Сполученого Королівства, необхідно буде довести факт отримання диплому (винятком є ​​PhD).

Особи, які подають заявки на отримання віз Innovator або Start-up повинні отримати схвалення відповідного компетентного органу, призначеного Home Office. Кожен із компетентних органів пред’являє власні вимоги із урахуванням кваліфікації, навичок, досвіду роботи й потенційного вкладу у Великобританію.

 

Зв’язатись із нами:

contact@sterling-law.co.uk

07 305 966 531

Отримайте знижку 50% на консультацію із нашим юристом через Telmie. Зареєструйтеся вже зараз.