Karta Rezydenta Stałego po Brexicie?

Od czasu referendum w sprawie Brexitu pozostaje wiele pytań, które wciąż pozostają bez odpowiedzi. Niektóre z tych pytań dotyczą obywateli Unii Europejskiej zamieszkujących Zjednoczone Królestwo i ich statusu, który przed referendum był zrozumiały. Tak naprawdę, wiele obywateli przed referendum nie wiedziało, ani też nie potrzebowało starać się o udokumentowanie swojego pobytu w Wielkiej Brytanii. Wskutek tego wielu obywateli europejskich nie rozważyło pełnych implikacji swojego statusu imigracyjnego. Sytuacja uległa jednak znacznej zmianie po referendum. Teraz obywatele Unii Europejskiej (UE) zwracają większą uwagę na ich status. Istnieje wiele czynników determinujących tę zmianę, w tym retorykę polityczną reprezentowaną przez media. W tym niepewnym klimacie wielu obywateli UE, którzy chcą pozostać w Wielkiej Brytanii po Brexicie, uznała, że najlepszym rozwiązaniem byłoby uzyskanie dokumentu potwierdzającego stałą rezydenturę, tzw. rezydentura stała. Oczywiście, nie wszyscy obywatele spełniają wymogi na stałą rezydenturę, jednak Ci którzy spełniają te wymagania nie wiedzą czy warto jest aplikować na rezydenturę stałą.

Więc jak to tak naprawdę jest?

Po pierwsze, obywatele UE żyjący obecnie w Zjednoczonym Królestwie dzielą się na wiele kategorii. Oznacza to, że każda sytuacja musi być rozpatrywana indywidualnie. Jednak w przypadku osób, które podjęły ważny krok w celu uzyskania dokumentu potwierdzającego stałą rezydenturę, Home Office podjął nie lada kroki aby ich do tego zniechęcić umieszczając na swojej stronie internetowej, że karta stałego rezydenta nie będzie ważna po wyjściu z Unii Europejskiej.

If you already have a permanent residence document it won’t be valid after the UK leaves the EU.

Chociaż na pierwszy rzut oka podejście to jest jasne i zrozumiałe, rodzi pewne niewiadome, z jednej strony dla obywateli, którzy rozważają ubieganie się o kartę stałego pobytu, a z drugiej strony obywateli, którzy mają już ten dokument. Ta krótka wypowiedź Home Office na pewno rodzi więcej pytań niż odpowiedzi, zachęcając obywateli UE do dwukrotnego przemyślenia, czy naprawdę warto starać się o kartę stałego pobytu. Stwierdzenie Home Office raczej zniechęca do ubiegania się o kartę stałego pobytu i jest raczej próbą zminimalizowania liczby aplikacji przed Brexitem, ponieważ najprościej na świecie Home Office nie może poradzić sobie ze wszystkimi aplikacjami jakie do nich napływają.

Po drugie, aby w pełni zrozumieć podejście przedstawione przez Home Office, trzeba lepiej zrozumieć Ustawę o wyjściu z Unii Europejskiej (European Union Withdrawal Bill) i jej efekt na dokumencie potwierdzającym stałą rezydenturę. Przede wszystkim ten dokument jest wydawany przez Sekretarza Stanu poprzez uprawnienia przyznane im przez brytyjski akt ustawowy (Regulation 19 of the Immigration (European Economic Area) Regulations 2016), co oznacza, że ta moc nie wypływa z prawa europejskiego. Po drugie, klauzula 2 uchwały o wyjściu z Unii Europejskiej mówi jasno, że brytyjskie ustawodawstwo pochodzące z prawa unijnego będzie nadal obowiązywać po wyjściu Wielkiej Brytanii z UE.

Ustawodawstwo krajowe pochodzące z UE, które ma zastosowanie do prawa krajowego bezpośrednio przed dniem wyjścia, w dalszym ciągu ma zastosowanie do prawa krajowego w i po dniu wyjścia.

Wynika z tego, że po dniu wyjścia dokument potwierdzający stałą rezydenturę nie zostanie automatycznie unieważniony. Jednakże, to może mieć miejsce jeśli zostanie wydany inny akt prawny, który odbierze mu te prawa. Ponadto należy wziąć pod uwagę, że temat pobytu obywateli UE w Wielkiej Brytanii i obywateli brytyjskich w państwach członkowskich UE jest ważną częścią negocjacji. Oznacza to, że takie zmiany są możliwe, ale kierunek tych negocjacji jest niemożliwy do przewidzenia. Niestety, trzeba uzbroić się w cierpliwość i poczekać na rezultaty tych negocjacji. Ponadto nadal należy określić pełne skutki tych negocjacji w sprawie wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Istnieje możliwość, że wymieniona klauzula 2 zostanie zmieniona, ale istnieje również bardziej prawdopodobna możliwość, iż ta klauzula pozostanie w swojej teraźniejszej formie.

Na podstawie powyższego, jest wiele niewiadomych wynikający z negocjacji w sprawie Brexitu i uchwaleniem ustawy o wyjściu z Unii Europejskiej. Jednakże rząd przy swoim stwierdzeniu, że karty stałego rezydenta nie będą ważne po Brexicie, stwierdził zarazem, że obywatele, którzy posiadają już tą kartę, będą miały ułatwiony proces aplikacji na status ‘osoby osiedlonej’ (settled status).

Może to oznaczać, że karty stałego rezydenta będą częścią specjalnego procesu uzyskiwania statusu ‘osoby osiedlonej’. W takim przypadku posiadanie karty stałego rezydenta będzie korzystne. Oczywiście taki system nadal ma zostać wdrożony, a szczegóły, i poziom usprawnienia nie został jeszcze określony. Niemniej jednak posiadanie karty rezydenta stałego ułatwi proces uzyskania statusu osoby osiedlonej. Sam status ‘osoby osiedlonej’ i jego legalne implikacje pozostawiają wiele do życzenia..

Podsumowując, istnieje wiele kwestii dotyczących statusu imigracyjnego obywateli Unii Europejskiej w Wielkiej Brytanii, które pozostają bez odpowiedzi. Najbezpieczniejsza opcją jest aplikacja na kartę stałego rezydenta, ponieważ na pewno karta ta pomoże w przeszłości.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania odnośnie rezydentury stałej czy obywatelstwa skontaktuj się z Angeliką pod numerem 020 7822 1866 lub email angelika@sterlinglawyers.co.uk